Featured post

Хитрини в борбата с хлебарките

По-добър ефект в борбата с хлебарки оставят устройствата, които под налягане подават струя в цепнатините или отворите, тъй като намалява на външните фактори неблагоприятното въздействие. Ако инсектицидът правилно е подбран и е извършена както трябва обработката, още в първите часове започват да умират хлебарки. Голяма част се прибират в убежищата и там изчакват действието на препарата да мине. Ето защо е много важно обработените повърхности поне няколко дни да не се измиват, а най-добре седмица, за да могат пo-дълго време с тях да контактуват хлебарки. За унищожаването им и аерозоли се прилагат – препаратите Деказол, Пермезол, Тайфун. Струята трябва към убежищата на хлебарките да се насочи от разстояние 30-40 см.

Добре е да се оставят помещенията 2-3 часа затворени след обработка, след което добре да се проветрят. Прахообразните препарати са ефективни също, но с тях по-трудно се достигат убежищата на хлебарките. При комбиниране на разтвор и прах се получава по-добър резултат, като след изсъхване на повърхностите се прилага прахът.

Сравнително много ефективна е новата форма на приложение на отровната хранителна примамка. Тя помага за пестеливо изразходване на инсектицида. Най-добър резултат дава в борба срещу кафяви хлебарки прахообразната примамка, а парафиновата – срещу американската и черната хлебарки, които запазват продължително време качествата си във влажна среда, като тоалетни, бани, канална мрежа и др. Най-подходящи инсектициди са байгон и фамид. При домашни условия може да се приготви отровна примамка чрез смесване на 1 ч. л. прахообразен препарат Гаматокс и Унитокс с 2 с.л. стрити бисквити.

Примамките в малки съдчета се поставят или капачки от буркани на места, посещавани най-често от хлебарки, зад хладилника например, под печката, мивката и др. Нормално е 1-2 месеца трайността им. При навлажняване ефектът им намалява обаче и трябва с нови да се подменят от Pestcare.bg. Действието на примамката обикновено след 5-6 дни се проявява. Комбинацията от опръскване дава много добър резултат с бързо действащ инсектицид и за удължаване на получения ефект – допълнителното залагане на отровна примамка от Pestcare.bg. Едно от най-важните условия е едновременно да се обработват всички помещения в сградата, включително тавани, шахти, мазета и др.

Featured post

Как да се справим с напастта хлебарки

Унищожаването на хлебарки е много трудно. Даже когато много добри резултати са постигнати от http://www.pestcare.bg/unishtozhavane-na-hlebarki и е сведен до единични екземпляри броят им, повторното внасяне на хлебарки или яйчни капсули е почти неизбежно с багаж, различни хранителни стоки и др. От изключителна важност е провеждане на предпазни мерки стриктното, които целят чрез системно хигиенизиране да се намали заселеността и да се ограничи достъпът им до сградите.

Хлебарки могат в сградите да се внесат или придвижат от съседни апартаменти или къщи. За да не се допусне това, е важно да има контрол при внасяне на зеленчуци, каси с напитки, опаковки на яйца, амбалаж от хранителни продукти, мръсно бельо или прани дрехи. За да се предотврати прииждането им от съседни сгради и апартаменти, е необходимо да се запушват внимателно всички дупки, да се замазват цепнатини, отвори на пода и пролуки, рамките на вратите, стените и др.

При ремонт на жилищата трябва да се обърне специално внимание на уплътняването край тръбите на канализационната, отоплителната и други сервизни инсталации, на местата между шкафовете със стените и плотовете на мивките. Внесените хлебарки, или влезли в последствие, от подходящи условия за развитие трябва да бъдат лишени от Pestcare.bg.

Ето защо да се поддържа в жилищата чистота, е важно – остатъците от храна да се прибират; всички плотове в кухнята да се почистват вечер, пода и също; хранителните продукти в затворени плътно съдове да се държат или контейнери; хранителните отпадъци по същия начин да се съхраняват, като се изхвърлят своевременно на определените места за целта; кофите за смет да имат затварящи се плътно капаци, около тях чисто да се поддържа; сметта всеки ден да се извозва.

Стриктното изпълнение до голяма степен улеснява провеждането от Pestcare.bg мерките за унищожаването на хлебарки. Най-често се използват за тази цел различни карбаматни, органофосфорни и пиретоидни инсектициди. До голяма степен начинът на живот на хлебарките затрудняват борбата, често остават необработени убежищата им. Много важно е по тази причина да се подбере правилно най-подходящият инсектицид от Pestcare.bg и формата на приложението му. Най-често разтвори на препарати се прилагат с бързо начално действие и продължително остатъчно такова. Опръскването се извършва от специализираните звена обикновено към отделите ДД при ХЕИ с гръбни пръскачки или ръчни, като се обръща специално внимание на цепнатините и пукнатините.