Как да се справим с напастта хлебарки

Унищожаването на хлебарки е много трудно. Даже когато много добри резултати са постигнати от http://www.pestcare.bg/unishtozhavane-na-hlebarki и е сведен до единични екземпляри броят им, повторното внасяне на хлебарки или яйчни капсули е почти неизбежно с багаж, различни хранителни стоки и др. От изключителна важност е провеждане на предпазни мерки стриктното, които целят чрез системно хигиенизиране да се намали заселеността и да се ограничи достъпът им до сградите.

Хлебарки могат в сградите да се внесат или придвижат от съседни апартаменти или къщи. За да не се допусне това, е важно да има контрол при внасяне на зеленчуци, каси с напитки, опаковки на яйца, амбалаж от хранителни продукти, мръсно бельо или прани дрехи. За да се предотврати прииждането им от съседни сгради и апартаменти, е необходимо да се запушват внимателно всички дупки, да се замазват цепнатини, отвори на пода и пролуки, рамките на вратите, стените и др.

При ремонт на жилищата трябва да се обърне специално внимание на уплътняването край тръбите на канализационната, отоплителната и други сервизни инсталации, на местата между шкафовете със стените и плотовете на мивките. Внесените хлебарки, или влезли в последствие, от подходящи условия за развитие трябва да бъдат лишени от Pestcare.bg.

Ето защо да се поддържа в жилищата чистота, е важно – остатъците от храна да се прибират; всички плотове в кухнята да се почистват вечер, пода и също; хранителните продукти в затворени плътно съдове да се държат или контейнери; хранителните отпадъци по същия начин да се съхраняват, като се изхвърлят своевременно на определените места за целта; кофите за смет да имат затварящи се плътно капаци, около тях чисто да се поддържа; сметта всеки ден да се извозва.

Стриктното изпълнение до голяма степен улеснява провеждането от Pestcare.bg мерките за унищожаването на хлебарки. Най-често се използват за тази цел различни карбаматни, органофосфорни и пиретоидни инсектициди. До голяма степен начинът на живот на хлебарките затрудняват борбата, често остават необработени убежищата им. Много важно е по тази причина да се подбере правилно най-подходящият инсектицид от Pestcare.bg и формата на приложението му. Най-често разтвори на препарати се прилагат с бързо начално действие и продължително остатъчно такова. Опръскването се извършва от специализираните звена обикновено към отделите ДД при ХЕИ с гръбни пръскачки или ръчни, като се обръща специално внимание на цепнатините и пукнатините.